Soru:

Asurlular arasında ticari faaliyetlerin olmasında, I. ulaşımın kolay olması, II. gereksinimlerini karşılayacak özelliklere sahip

Asurlular arasında ticari faaliyetlerin olmasında,
I. ulaşımın kolay olması,
II. gereksinimlerini karşılayacak özelliklere sahip
olmaları,
III. Anadolu'da barışçı bir ortamın yaşanması K
durumlarından hangilerinin etkili oyduğu savu-
nulabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Il ve III
E) I, II ve III
8.
Tarih Öncesi (Prehistorik) Dönemleri bir çok top-
lumun aynı zaman içerisinde yaşamaması aşağı-
dakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Etkileşim imkanlarının çok zayıf olması
B) Çağ ayrimlarinin toplumdan topluma farklılık ar-
zetmesi
C) Sosyal sınıf farklılıklarının olması
bu gezegende hayat per
D) Coğrafi şartların olumsuz olması
E) Çok tanrılı din anlayışının yaygın olması
9. Eski Çağ Uygarlıklarında devletler arası etkileşi-
min toplumların ekonomik yapılarına etki ettiği-
ne dair aşağıdaki yargılardan hangisi doğrular

Asurlular arasında ticari faaliyetlerin olmasında, I. ulaşımın kolay olması, II. gereksinimlerini karşılayacak özelliklere sahip olmaları, III. Anadolu'da barışçı bir ortamın yaşanması K durumlarından hangilerinin etkili oyduğu savu- nulabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III 8. Tarih Öncesi (Prehistorik) Dönemleri bir çok top- lumun aynı zaman içerisinde yaşamaması aşağı- dakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Etkileşim imkanlarının çok zayıf olması B) Çağ ayrimlarinin toplumdan topluma farklılık ar- zetmesi C) Sosyal sınıf farklılıklarının olması bu gezegende hayat per D) Coğrafi şartların olumsuz olması E) Çok tanrılı din anlayışının yaygın olması 9. Eski Çağ Uygarlıklarında devletler arası etkileşi- min toplumların ekonomik yapılarına etki ettiği- ne dair aşağıdaki yargılardan hangisi doğrular

İlk Çağ ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster