Soru:

5. Mezopotamya'daki Asurların kolonicilik fa- aliyetleri doğrultusunda Anadolu'da ticari üsler oluşturmaları, aşağıdakilerden ha

5. Mezopotamya'daki Asurların kolonicilik fa-
aliyetleri doğrultusunda Anadolu'da ticari
üsler oluşturmaları, aşağıdakilerden han-
gisinin göstergesi olamaz?
A) Bazı malların ihtiyaçtan fazla üretildiğinin
B) Mezopotamya'da gelişmiş uygarlıkların ol-
duğunun
C) Sanayi faaliyetlerinin başladığının
D) Tüccar sınıfının oluştuğunun
E) Medeniyetler arası ilişkilerin geliştiğinin

5. Mezopotamya'daki Asurların kolonicilik fa- aliyetleri doğrultusunda Anadolu'da ticari üsler oluşturmaları, aşağıdakilerden han- gisinin göstergesi olamaz? A) Bazı malların ihtiyaçtan fazla üretildiğinin B) Mezopotamya'da gelişmiş uygarlıkların ol- duğunun C) Sanayi faaliyetlerinin başladığının D) Tüccar sınıfının oluştuğunun E) Medeniyetler arası ilişkilerin geliştiğinin

İlk Çağ ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster