Soru:

2. 2 ilkçağ uygarlıklarında görülen; Hititlerde pankuş meclisinde devlet sorunlarının gö- rüşülmesi 1. Hint toplumunun statü ola

2.
2
ilkçağ uygarlıklarında görülen;
Hititlerde pankuş meclisinde devlet sorunlarının gö-
rüşülmesi
1. Hint toplumunun statü olarak dört sınıfa ayrılmış ol-
ması
Ill. Fenikelilerin 22 harfli alfabe kullanmaları
IV. Roma'da Hristiyanlığın resmi din ilan edilmesi
gelişmelerinden hangileri "demokratikleşme" çalış-
malarının başladığının doğrudan bir göstergesi de-
qildir?
V
A) Yalniz
!
Bl hvell
C) 11 ve !!!
D) 11/ill ve IV Eli ve IV

2. 2 ilkçağ uygarlıklarında görülen; Hititlerde pankuş meclisinde devlet sorunlarının gö- rüşülmesi 1. Hint toplumunun statü olarak dört sınıfa ayrılmış ol- ması Ill. Fenikelilerin 22 harfli alfabe kullanmaları IV. Roma'da Hristiyanlığın resmi din ilan edilmesi gelişmelerinden hangileri "demokratikleşme" çalış- malarının başladığının doğrudan bir göstergesi de- qildir? V A) Yalniz ! Bl hvell C) 11 ve !!! D) 11/ill ve IV Eli ve IV

İlk Çağ ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster