Soru:

1 1. İyonya şehirleri önceleri krallar, M.Ö. 500'den itiba- ren asillerin kurduğu oligarşik son olarak da demok- ratik hükümetle

1 1. İyonya şehirleri önceleri krallar, M.Ö. 500'den itiba-
ren asillerin kurduğu oligarşik son olarak da demok-
ratik hükümetler tarafından idare edilmiştir.
Buna göre İyonya ile ilgili olarak;
Megemenlik anlayışlarının değiştiği,
II. merkezi otoritenin denetim ihtiyacının arttığı,
III. halkın ekonomik seviyesinin yüksek olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, IIe III

1 1. İyonya şehirleri önceleri krallar, M.Ö. 500'den itiba- ren asillerin kurduğu oligarşik son olarak da demok- ratik hükümetler tarafından idare edilmiştir. Buna göre İyonya ile ilgili olarak; Megemenlik anlayışlarının değiştiği, II. merkezi otoritenin denetim ihtiyacının arttığı, III. halkın ekonomik seviyesinin yüksek olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, IIe III

İlk Çağ ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
relsefe
(11- 15), Din
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınin Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın
Emin Öğretmen, "Tarih Öncesi Dönemler" konusunu
işledikten sonra öğrencilerin derste öğrendiklerini
pekiştirmeleri için tarih öncesi dönemler hakkında bir-
birle

Tarih

İlk Çağ Soru Çözümü

relsefe (11- 15), Din Cevaplarınızı, cevap kâğıdınin Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın Emin Öğretmen, "Tarih Öncesi Dönemler" konusunu işledikten sonra öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiştirmeleri için tarih öncesi dönemler hakkında bir- birleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını istemiştir. 1. 3. Hilal: Tarih öncesi dönemde yazı olmadığı için bu dönemde yaşayan insan toplulukları hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Sümeyye: Anadolu, Mısır ve Mezopotamya bölgele- rinde yazının aynı anda kullanılması ile tarih sonrası devirler yaşanmaya başlamıştır. Ayşegül: Tarih öncesi dönemler taş ve maden devir- leri olmak üzere iki bölüme ayrılırlar. Süreyya: Tarih öncesi dönemlerin isimlendirilmesin- de, dönem içerisinde kullanılan araç-gereç'in cinsine ve niteliğine göre bir isimlendirilme yapılmıştır. Fidan: Tarih öncesi dönemlerden olan Mezolitik çağ- da ilk köylerin kurulduğu bilinmektedir. Ummahan: Tarih öncesi dönemlerin en uzun süreni Paleolitik çağ olarak bilinmektedir. Keziban: Tarih öncesi dönemlerden olan Paleolitik çağda insanlar tüketici konumdadır. Bu bilgi alışverişi sırasında birkaç öğrenci yanlış bilgi vermiştir. Aşağıdaki öğrencilerden hangileri yanlış bilgi vermiştir? A) Hilal-Ayşegül B) Ayşegül-Süreyya C) Ummahan-Keziban D) Keziban-Ayşegül SHOT ON M6TE) Sümeyye-Fidan MEIZU 4. G arahisar lI Mill Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi