Soru:

DO UNITE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya DO 03470270 4. Ocak 1946'da Demokrat Parti'nin kurulması ile Türkiye'de ço

DO
UNITE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
DO
03470270
4.
Ocak 1946'da Demokrat Parti'nin kurulması ile Türkiye'de
çok partili hayat gelişmiştir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinde değişime sebep
olduğu söylenemez?
A) Ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesi
B) Yönetici kadroların yer değiştirmesi
C) Güvenlik politikalarının farklılık göstermesi
D) Dış politikada müttefiklik devletlerin belirlenmesi
E) Yatırımlarda önceliklerin belirlenmesi

DO UNITE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya DO 03470270 4. Ocak 1946'da Demokrat Parti'nin kurulması ile Türkiye'de çok partili hayat gelişmiştir. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinde değişime sebep olduğu söylenemez? A) Ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesi B) Yönetici kadroların yer değiştirmesi C) Güvenlik politikalarının farklılık göstermesi D) Dış politikada müttefiklik devletlerin belirlenmesi E) Yatırımlarda önceliklerin belirlenmesi

2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster