Soru:

Cari çözme beraberind rebep olm net Öğre ağı gelişn lir? II. Trend Sory IM . kmek Kar Flli Korunr rlik Vergi e müste: nu Sivil h

Cari çözme
beraberind
rebep olm
net Öğre
ağı gelişn
lir?
II.
Trend Sory
IM
.
kmek Kar
Flli Korunr
rlik Vergi
e müste:
nu
Sivil halkın ve kentlerin hava saldır-
sindan korunması için karartma uy-
gulandı. Sokaklar aydınlatılmadı ve
binalardan dışarı ışık sızmamasına
dikkat edildi. Stratejik önem taşıyan
Boğazlar çevresinde güvenliği sağ-
layabilmek için Edirne, Kırklareli,
Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve
Kocaeli illerinde sıkıyönetim ilan
edildi. Basın Yasası'nda yapılan
bir değişiklikle ulusal duyguları in-
citecek nitelikte yayınlar yapılması
yasaklandı. Bir milyona yakın erkek,
savaşa girme glasılığı nedeniyle as-
kere alındı.
gell
Ata
poli
prak Mah
A)
C)
manya
CB
2. Ata
ya
1.
onya
II.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki yo-
rumlardan hangisi yapılamaz? X
A) Ülke içinde sıkıyönetim ilan edi-
len yerlerin olduğu
B) Savaşın ülkemize de sıçrama
tehlikesinin bulunduğu
C) Sansür uygulamasının başlatıl-
dığı
p) Savaşa giriş için geri sayımın
başlatıldığı
E) Tarım ve sanayide iş gücü kay-
binin yaşandığı
Savaş
phesi't
ybeder
eğiştire
lerden
III.
faa
Dü
2
sin
gia
DS
A)

Cari çözme beraberind rebep olm net Öğre ağı gelişn lir? II. Trend Sory IM . kmek Kar Flli Korunr rlik Vergi e müste: nu Sivil halkın ve kentlerin hava saldır- sindan korunması için karartma uy- gulandı. Sokaklar aydınlatılmadı ve binalardan dışarı ışık sızmamasına dikkat edildi. Stratejik önem taşıyan Boğazlar çevresinde güvenliği sağ- layabilmek için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli illerinde sıkıyönetim ilan edildi. Basın Yasası'nda yapılan bir değişiklikle ulusal duyguları in- citecek nitelikte yayınlar yapılması yasaklandı. Bir milyona yakın erkek, savaşa girme glasılığı nedeniyle as- kere alındı. gell Ata poli prak Mah A) C) manya CB 2. Ata ya 1. onya II. Bu açıklamaya göre aşağıdaki yo- rumlardan hangisi yapılamaz? X A) Ülke içinde sıkıyönetim ilan edi- len yerlerin olduğu B) Savaşın ülkemize de sıçrama tehlikesinin bulunduğu C) Sansür uygulamasının başlatıl- dığı p) Savaşa giriş için geri sayımın başlatıldığı E) Tarım ve sanayide iş gücü kay- binin yaşandığı Savaş phesi't ybeder eğiştire lerden III. faa Dü 2 sin gia DS A)