Soru:

6. Türkiye II. Dünya Savaşı'nda iki grup tarafından savaşa çekil- mek istenmiş ama uyguladığı dış politika ile savaşa girmemeyi

6. Türkiye II. Dünya Savaşı'nda iki grup tarafından savaşa çekil-
mek istenmiş ama uyguladığı dış politika ile savaşa girmemeyi
başarmıştır.
Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nın dışında kalması,
I. komşu devletlerle ikili ilişkilere ağırlık verme,
II. siyasi olarak kendine yeterlilik prensibi,
III. denge politikasını uygulama
uygulamalarından hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve II
D) I ve III

6. Türkiye II. Dünya Savaşı'nda iki grup tarafından savaşa çekil- mek istenmiş ama uyguladığı dış politika ile savaşa girmemeyi başarmıştır. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nın dışında kalması, I. komşu devletlerle ikili ilişkilere ağırlık verme, II. siyasi olarak kendine yeterlilik prensibi, III. denge politikasını uygulama uygulamalarından hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve II D) I ve III