Soru:

4. Mussolini önderliğindeki faşist İtalya'nın 1934 yılın- dan sonra Asya ve Afrika'ya yayılma politikası iz- lemesi, Habeşistan'

4.
Mussolini önderliğindeki faşist İtalya'nın 1934 yılın-
dan sonra Asya ve Afrika'ya yayılma politikası iz-
lemesi, Habeşistan'ı işgal etmesi Türkiye'yi doğulu
devletlerle birlikte Sadabat Paktı'nı kurmaya sevk et-
miştir.
Bu bilgilere göre;
İtalya'nın revizyonist politikalar izlediği,
Türk-İtalyan tarafları arasında diplomatik ilişkile-
rin kesildiği,
III. İtalya'ya karşı askerî ittifak kurulduğu
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız! B) Yalnız III
D) I ve III
E) Il ve III
C) I ve II
PUANYAYINLARI

4. Mussolini önderliğindeki faşist İtalya'nın 1934 yılın- dan sonra Asya ve Afrika'ya yayılma politikası iz- lemesi, Habeşistan'ı işgal etmesi Türkiye'yi doğulu devletlerle birlikte Sadabat Paktı'nı kurmaya sevk et- miştir. Bu bilgilere göre; İtalya'nın revizyonist politikalar izlediği, Türk-İtalyan tarafları arasında diplomatik ilişkile- rin kesildiği, III. İtalya'ya karşı askerî ittifak kurulduğu yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız III D) I ve III E) Il ve III C) I ve II PUANYAYINLARI

2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster