Soru:

254 KPSS • GENEL YETENE 9. 13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin millileşme çabaları arasında yer almaz? A) Merkez Bankasının

254
KPSS • GENEL YETENE
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin millileşme
çabaları arasında yer almaz?
A) Merkez Bankasının kurulması
v
B) Izmir İktisat Kongresinin toplanması
C) Adana-Mersin demiryollarının millileştirilmesi
D) Varlık vergisinin çıkarılması
Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması

254 KPSS • GENEL YETENE 9. 13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin millileşme çabaları arasında yer almaz? A) Merkez Bankasının kurulması v B) Izmir İktisat Kongresinin toplanması C) Adana-Mersin demiryollarının millileştirilmesi D) Varlık vergisinin çıkarılması Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması

2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
AL BİLİMLER TESTİ
B
DENEME.4
Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20), Din Kültürü ve
mayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanlarına
ULD BY
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
-
3.
10125N
XIX. yüzyıldan itibaren O

Tarih

2.Dünya Savaşı’nın Sonuçları Soru Çözümü

AL BİLİMLER TESTİ B DENEME.4 Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20), Din Kültürü ve mayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21 - 25) alanlarına ULD BY için ayrılan kısmına işaretleyiniz. - 3. 10125N XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde yaşanan iç gelişmeleri hızlandıran ve çoğu kez belirleyen dış dinamiklerdir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin demokratikleşme çabalarında belirgin bir hal alır. Devleti çöküşten kurtarma, imparatorluğun siyasi birliğini sağlama; toprak bütünlüğünü koruma amacına da eşlik eden bu çabalar Osmanlı çöküşünü tam durduramadıysa da Türk sosyal ve kültür hayatını olumlu yönde etkilediği çıkarımı yapılabilir. Çok uluslu bir devlet yapısını koruma zorluğu emperyalist devletlerin sınır ve hak tanımaz açgözlüğü de dikkate alınırsa Osmanlı devlet yöneticilerini hukuka bağlı devlet yapısını yerleştirme; hak ve özgürlükleri tabana yayarak milliyetçi ayaklanmaları önleme çabasının ne denli değerli ve meşakkatli olduğu görülür. Yukarıdaki değerlendirmeyi yapan bir tarihçinin tezini savunmak için aşağıdakilerden hangisini öne sürmest beklenemez? A) Mısır ve Boğazlar Sorununu çözme gayesinin Tanzimat Fermanı'nın ilanını hızlandırmasını B) Paris Antlaşması'ndan olumlu sonuç elde etme çabasının Islahat Fermanı'nın yayınlanmasına yol açmasini C) Balkan sorunlarını görüşmek üzere toplanan İstanbul Konferansı'nın engelleme amaçının Kanun- Botill Esasi'nin ilanını hızlandırmasını for id D) Rusya ile İngiltere arasında yapılan Reval Görüşmesi'nin meşrutiyetin yeniden ilanına zemin hazirlamasını E) Devletin ayanların varlığını ve haklarını resmen Bu illones tanımasına yol açan Sened-i İttifak'ın imzalanmasını