Soru:

1. Locarno Antlaşması (1925), II. Briand Kellog Pakti (1928), U Sadabat Pakti (1937) girişimlerin hangilerinde Türkiye'nin de ye

1. Locarno Antlaşması (1925),
II. Briand Kellog Pakti (1928),
U Sadabat Pakti (1937)
girişimlerin hangilerinde Türkiye'nin de yer aldığı söyle-
nebilir
Al Yalnet
B) Yalniz
DI ve It
El ve Ill
6.
Dünya Savaşı'na giren Osmanlı Devleti'nin aksine, Türkiye
Cumhuriyeti II. Dünya Savaşı'na fiilen katılmamıştık Ancak si-
cak savaşın bittiği sırada müttefik devletlerin israrı ve ulusal
çıkarları gereği savaşa katılma kararı almıştır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bu hareketi aşağıdakilerden
hangisini kanıtlamaz?
La diş politikada akılcı bir siyaset izlendiğini
BL Milletler Cemiyeti'ne üve olunduğu
C) Milli çıkarların ön planda tutulduğunu
Di Uluslararası alandaki önemini koruduğunu
Savaştan uzak durmak için her yolun denendiğini

1. Locarno Antlaşması (1925), II. Briand Kellog Pakti (1928), U Sadabat Pakti (1937) girişimlerin hangilerinde Türkiye'nin de yer aldığı söyle- nebilir Al Yalnet B) Yalniz DI ve It El ve Ill 6. Dünya Savaşı'na giren Osmanlı Devleti'nin aksine, Türkiye Cumhuriyeti II. Dünya Savaşı'na fiilen katılmamıştık Ancak si- cak savaşın bittiği sırada müttefik devletlerin israrı ve ulusal çıkarları gereği savaşa katılma kararı almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu hareketi aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaz? La diş politikada akılcı bir siyaset izlendiğini BL Milletler Cemiyeti'ne üve olunduğu C) Milli çıkarların ön planda tutulduğunu Di Uluslararası alandaki önemini koruduğunu Savaştan uzak durmak için her yolun denendiğini

2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster