Soru:

Türkiye II. Donya Savaşı'na katılmadıgı halde ckonomide durgunluk yaşamış ve kalkınma hızı yavaşlamıştır. Bu duruma, 1. Erkek nü

Türkiye II. Donya Savaşı'na katılmadıgı halde
ckonomide durgunluk yaşamış ve kalkınma hızı
yavaşlamıştır.
Bu duruma,
1. Erkek nüfusun büyok bölümünün silah altına alınması
nedeniyle üretimin düşmesi
II
. Savaş nedeniyle yatırımların durma noktasına gelmesi
III
. Temel tüketim ürünlerinin kameyle verilmesi
Gibi uygulamalardan hangileri örnek oluşturur?
A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III
Dive II
E) 1. Il ve III
1. Almanya ve İtalya'nm Berlin-Roma Mihver

Türkiye II. Donya Savaşı'na katılmadıgı halde ckonomide durgunluk yaşamış ve kalkınma hızı yavaşlamıştır. Bu duruma, 1. Erkek nüfusun büyok bölümünün silah altına alınması nedeniyle üretimin düşmesi II . Savaş nedeniyle yatırımların durma noktasına gelmesi III . Temel tüketim ürünlerinin kameyle verilmesi Gibi uygulamalardan hangileri örnek oluşturur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III Dive II E) 1. Il ve III 1. Almanya ve İtalya'nm Berlin-Roma Mihver

II. Dünya Savaşı (1939-1945) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster