Soru:

Tara Tarama Tes Tarama Te 11. 1933 yılında Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Parti- si'nin Almanya'da iktidar olmasında aşağıdaki

Tara
Tarama Tes
Tarama Te
11. 1933 yılında Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Parti-
si'nin Almanya'da iktidar olmasında aşağıdakiler-
den hangisi etkili olmamıştır?
A) Versay Antlaşması'nın ağır hükümler içermesi
B) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile Almanya'da
sanayi üretiminin düşmesi
C) Almanya'nın savaş tazminatını ödemekte zorlan-
masi
D) Ticarethanelerin iflas etmesi ve işsizliğin artması
E) İspanya'da faşist yönetimin iktidar olması

Tara Tarama Tes Tarama Te 11. 1933 yılında Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Parti- si'nin Almanya'da iktidar olmasında aşağıdakiler- den hangisi etkili olmamıştır? A) Versay Antlaşması'nın ağır hükümler içermesi B) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile Almanya'da sanayi üretiminin düşmesi C) Almanya'nın savaş tazminatını ödemekte zorlan- masi D) Ticarethanelerin iflas etmesi ve işsizliğin artması E) İspanya'da faşist yönetimin iktidar olması

II. Dünya Savaşı (1939-1945) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster