Soru:

Day Barbaros C)Pearl Harbour Baskını'ndan D)Italya'nın Habeşistan'a saldırmasından E)Japonya'nın Çin'e saldırmasından 23- Monroe

Day
Barbaros
C)Pearl Harbour Baskını'ndan D)Italya'nın Habeşistan'a saldırmasından
E)Japonya'nın Çin'e saldırmasından
23- Monroe Doktrini'nin ABD'nin I. Dünya Savaşı'na kadar aşağıdakilerden hangisi yönünde bir dış politika izlemesine yol açtığı
ileri sürülebilir?
A) Sömürgeciliğe dayalı B) Avrupa siyasetinden uzak C) Ulusçuluğu yaymaya çalışan D) Amerika kıtasını kolonileştirmek isteyen
E) Manda ve himaye rejimlerini güçlendirmeyi amaçlayan
B Seri Oretim olarak 1936'da ilk Türk uçağını yaptı
. Ankara'nın doğusuna ilk demir yolunu yaptı. Karabük'te demir ve çeli
disini lucu il

Day Barbaros C)Pearl Harbour Baskını'ndan D)Italya'nın Habeşistan'a saldırmasından E)Japonya'nın Çin'e saldırmasından 23- Monroe Doktrini'nin ABD'nin I. Dünya Savaşı'na kadar aşağıdakilerden hangisi yönünde bir dış politika izlemesine yol açtığı ileri sürülebilir? A) Sömürgeciliğe dayalı B) Avrupa siyasetinden uzak C) Ulusçuluğu yaymaya çalışan D) Amerika kıtasını kolonileştirmek isteyen E) Manda ve himaye rejimlerini güçlendirmeyi amaçlayan B Seri Oretim olarak 1936'da ilk Türk uçağını yaptı . Ankara'nın doğusuna ilk demir yolunu yaptı. Karabük'te demir ve çeli disini lucu il