Soru:

3. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de enflasyonun artması, karaborsacılığın yaygınlaşması ve bu saye- de aşırı kazanç sağlay

3.
II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de enflasyonun
artması, karaborsacılığın yaygınlaşması ve bu saye-
de aşırı kazanç sağlayan bir zümrenin ortaya çıkması
ile teoride bu durumun sorumlusu herkes için, uygu-
lamada ise özellikle gayrimüslimler için tahsil olun-
maya başlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
A) Haraç Vergisi
B) Varlık Vergisi
C) Cizye Vergisi
D) Toprak Mahsulleri Vergisi
E) İspenç Vergisi

3. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de enflasyonun artması, karaborsacılığın yaygınlaşması ve bu saye- de aşırı kazanç sağlayan bir zümrenin ortaya çıkması ile teoride bu durumun sorumlusu herkes için, uygu- lamada ise özellikle gayrimüslimler için tahsil olun- maya başlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir? 9. A) Haraç Vergisi B) Varlık Vergisi C) Cizye Vergisi D) Toprak Mahsulleri Vergisi E) İspenç Vergisi

II. Dünya Savaşı (1939-1945) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster