Soru:

2. Türkiye, dış politikada gündeme gelen; I. Boğazlar, 5. II. Musul, III. Hatay sorunlarından hangilerini çözüme kavuşturmak ama

2. Türkiye, dış politikada gündeme gelen;
I. Boğazlar,
5.
II. Musul,
III. Hatay
sorunlarından hangilerini çözüme kavuşturmak
amacıyla İngiltere ve Fransa'nın desteğini almış-
tır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2. Türkiye, dış politikada gündeme gelen; I. Boğazlar, 5. II. Musul, III. Hatay sorunlarından hangilerini çözüme kavuşturmak amacıyla İngiltere ve Fransa'nın desteğini almış- tır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III