Soru:

M B 2. "Bizim bu büyük zaferimizin doğuracağı büyük sonuçlar, yalnız Türkiye'nin yazgısı üzerine etkili olmakla kalma- yacak, ay

M
B
2. "Bizim bu büyük zaferimizin doğuracağı büyük sonuçlar,
yalnız Türkiye'nin yazgısı üzerine etkili olmakla kalma-
yacak, aynı zamanda bütün zulüm görmüş milletlerin,
kendi yaşam ve bağımsızlıklarını tehdit eden ve baskı-
layan zalimler aleyhine hareket için yüreklendirecektir."
Mustafa Kemal'in Büyük Taarruz sonrası dile getir-
diği bu sözler dikkate alındığında Milli Mücadele'nin;
liberalizm,
11. emperyalizm
III, sömürgecilik
anlayışlarından hangilerine karşı bir tepki niteliği ta-
şıdığı söylenebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve 11
D) I ve III E) Il ve IL
18

M B 2. "Bizim bu büyük zaferimizin doğuracağı büyük sonuçlar, yalnız Türkiye'nin yazgısı üzerine etkili olmakla kalma- yacak, aynı zamanda bütün zulüm görmüş milletlerin, kendi yaşam ve bağımsızlıklarını tehdit eden ve baskı- layan zalimler aleyhine hareket için yüreklendirecektir." Mustafa Kemal'in Büyük Taarruz sonrası dile getir- diği bu sözler dikkate alındığında Milli Mücadele'nin; liberalizm, 11. emperyalizm III, sömürgecilik anlayışlarından hangilerine karşı bir tepki niteliği ta- şıdığı söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve 11 D) I ve III E) Il ve IL 18

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster