Soru:

20. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması ve bu yolla çok partili siyasi hayatın denenmesine; 1. Hükümetin denetlenmesinin zo

20. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması ve
bu yolla çok partili siyasi hayatın denenmesine;
1. Hükümetin denetlenmesinin zorunlu görülmesi,
II. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın Türkiye'yi
olumsuz yönde etkilemesi,
III. Menemen Olayı'nın ortaya çıkması
gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı
savunulamaz?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve 11
E) II ve III

20. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması ve bu yolla çok partili siyasi hayatın denenmesine; 1. Hükümetin denetlenmesinin zorunlu görülmesi, II. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemesi, III. Menemen Olayı'nın ortaya çıkması gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı savunulamaz? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve 11 E) II ve III