Soru:

1. redat ile alar cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısm Osmanlı anayasası olan Kanunuesasi Yeni Türk 3. Devlet

1.
redat ile alar
cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısm
Osmanlı anayasası olan Kanunuesasi Yeni Türk
3.
Devleti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile
tamamen yürürlükten kaldırılmıştır?
A) 1924 Anayasası'nın kabul edilmesi
B) Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi
Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması
D) Mecellenin yürürlükten kaldırılması
E) "Devletin dini Islam'dır." hükmünün anayasadan
çıkartılması

1. redat ile alar cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısm Osmanlı anayasası olan Kanunuesasi Yeni Türk 3. Devleti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile tamamen yürürlükten kaldırılmıştır? A) 1924 Anayasası'nın kabul edilmesi B) Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması D) Mecellenin yürürlükten kaldırılması E) "Devletin dini Islam'dır." hükmünün anayasadan çıkartılması

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster