Soru:

1 34. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk Dönemi Türk dış politikasının genel unsurları arasında yer aldığı söy- lenemez? A) Ulus

1
34. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk Dönemi Türk dış
politikasının genel unsurları arasında yer aldığı söy-
lenemez?
A) Uluslararası barışa katkı sağlama
B) Gerçekçi bir dış politika takip etme
CV Ülke sınırlarını genişletme
D) Devletlerin bağımsızlıklarına saygılı olma
E) Uluslararası konjektörü takip etme

1 34. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk Dönemi Türk dış politikasının genel unsurları arasında yer aldığı söy- lenemez? A) Uluslararası barışa katkı sağlama B) Gerçekçi bir dış politika takip etme CV Ülke sınırlarını genişletme D) Devletlerin bağımsızlıklarına saygılı olma E) Uluslararası konjektörü takip etme

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster