Soru:

1. 1. "Devletin dini İslam'dır." maddesinin ana- yasadan çıkarılması, II. cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yemin şeklinin değ

1. 1. "Devletin dini İslam'dır." maddesinin ana-
yasadan çıkarılması,
II. cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yemin
şeklinin değiştirilmesi,
III. seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması
Yukarıdakilerden hangileri 1924 Anayasa-
sı'nda yapılan 1928 yılı değişiklikleri ara-
sindadır?
A) Yalnız!
C) I ve II
B) Yalnız 11
D) I ve III
E) I, II ve III

1. 1. "Devletin dini İslam'dır." maddesinin ana- yasadan çıkarılması, II. cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yemin şeklinin değiştirilmesi, III. seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması Yukarıdakilerden hangileri 1924 Anayasa- sı'nda yapılan 1928 yılı değişiklikleri ara- sindadır? A) Yalnız! C) I ve II B) Yalnız 11 D) I ve III E) I, II ve III

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster