I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler Soruları

E
3.
İtilaf Devletleri, ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı
gerekli bulmuyor. Birer bahana ile İtilaf donanmaları ve as-
kerleri İstanbul'dadır. Adana ili Fransızlar; Urfa, Maraş ve
Ayintap (Gaziantep) ingilizler tarafından işgal edilmiştir. An-
talya

Tarih

I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler Soru Çözümü

E 3. İtilaf Devletleri, ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyor. Birer bahana ile İtilaf donanmaları ve as- kerleri İstanbul'dadır. Adana ili Fransızlar; Urfa, Maraş ve Ayintap (Gaziantep) ingilizler tarafından işgal edilmiştir. An- talya ve Konya'da İtalyan askerî birlikleri, Merzifon ve Sam- sun'da ingiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel ajanlar faaliyettedir... Damar Ferit Pa- şa'nın başkanlığındaki hükümet acizdir. Yalnız padişahın ira- desine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruya- bilecekleri herhangi bir duruma razıdır... Memleketin her ta- rafında Hristiyan azınlıklar gizli veya açıktan kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye, devleti bir an önce çökert- meye çalışıyorlar... Durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında, her yerde, her bölgede birtakım kimseler tarafından kurtuluş çareleri düşü- nülmeye başlanmıştır. Atatürk'ün Nutuk adlı eserinde geçen bu bilgiler ve dö- nemin koşulları dikkate alındığında; dikkate alındığında I. gayrimüslimlerin Osmanlı Devleti'ni yıkıcı faaliyetler için- de olduğu, II. Osmanlı Devleti'nin işgallere karşı etkisiz kaldığı, III. Balkan Savaşlarına ortam hazırlandığı, www. IV. bölgesel bağımsızlık mücadelesine başvurulduğu PREST yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız Il B) I ve II C) Il ve III D) I, II ve III EY1, Il ve IV ,

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE