Soru:

Savasi na katılma artis Angskilerden Maras Flensa sanoian Beyannamesinden stol Raporundan les Anlaşmasından Come kararlardan cem

Savasi na katılma artis
Angskilerden Maras Flensa
sanoian Beyannamesinden
stol Raporundan
les Anlaşmasından
Come kararlardan
cemiyetinin aşağıdakilerden hangisind
Las06
Yunanistan
Ingliz ve Fransz sömürgele.
arda egemenlik kurarak Turan
edilen yerlengen alarak devletin say,
Devlet
e Rus tehditlerinden
urmakt
XX. YÜZI
ması amacıyla
I derhal terhis
Si sağlayacak
Osmanlı savaş
11. Wilson ilkeleri'nin temel amacı aşağıdakilerde
hangisidir?
A) Dünya barışını korumak
BY Savaşın kısa sürede sona ermesini sağlamak
C) Yenilen devletlerin ezilmesini önlemek
D) Uluslararası eşitliği sağlamak
E) Galip devletlerin çıkarlarını korumak
dit edecek bir
herhangi bir
na sahip ola-
tlaşması'nın
gileri ile Os-
atmaya ça-
12. XIX. yüzyılın ikinci yarısında siyasi birliğini tamamla
yan Almanya kısa zamanda bir sanayi ülkesi hâlin
geldi. Ancak dünyada sömürge yapacak yer kalma
va II
dığından hammadde ve pazar sıkıntısı çekmeys Aleşkes Antlaşma
an bölgeler yukarid
yesil

Savasi na katılma artis Angskilerden Maras Flensa sanoian Beyannamesinden stol Raporundan les Anlaşmasından Come kararlardan cemiyetinin aşağıdakilerden hangisind Las06 Yunanistan Ingliz ve Fransz sömürgele. arda egemenlik kurarak Turan edilen yerlengen alarak devletin say, Devlet e Rus tehditlerinden urmakt XX. YÜZI ması amacıyla I derhal terhis Si sağlayacak Osmanlı savaş 11. Wilson ilkeleri'nin temel amacı aşağıdakilerde hangisidir? A) Dünya barışını korumak BY Savaşın kısa sürede sona ermesini sağlamak C) Yenilen devletlerin ezilmesini önlemek D) Uluslararası eşitliği sağlamak E) Galip devletlerin çıkarlarını korumak dit edecek bir herhangi bir na sahip ola- tlaşması'nın gileri ile Os- atmaya ça- 12. XIX. yüzyılın ikinci yarısında siyasi birliğini tamamla yan Almanya kısa zamanda bir sanayi ülkesi hâlin geldi. Ancak dünyada sömürge yapacak yer kalma va II dığından hammadde ve pazar sıkıntısı çekmeys Aleşkes Antlaşma an bölgeler yukarid yesil