Soru:

olarak alm 1. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bil Mondros Mütarekesi sonrasında İtilaf Devletlerinin iş- gallerine ve a

olarak alm
1.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bil
Mondros Mütarekesi sonrasında İtilaf Devletlerinin iş-
gallerine ve azınlıkların ayrılıkçı faaliyetlerine Istanbul
Hükümeti'nin sessiz kalması Türk halkının kurtuluş
çareleri düşünmesine ve silahlı direniş örgütlenmesine
gitmesine neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının bağımsızlık
mücadelesi yolunda kurduğu ve oluşturduğu faali-
yetlerden birisi değildir?
A) Kars İslam Şurası'nın oluşturulması
B) İslam İhtilal Komitesi'nin kurulması
C) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulması
D) Milis çetelerinin oluşturulması
E) Teali İslam Cemiyeti'nin kurulması

olarak alm 1. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bil Mondros Mütarekesi sonrasında İtilaf Devletlerinin iş- gallerine ve azınlıkların ayrılıkçı faaliyetlerine Istanbul Hükümeti'nin sessiz kalması Türk halkının kurtuluş çareleri düşünmesine ve silahlı direniş örgütlenmesine gitmesine neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının bağımsızlık mücadelesi yolunda kurduğu ve oluşturduğu faali- yetlerden birisi değildir? A) Kars İslam Şurası'nın oluşturulması B) İslam İhtilal Komitesi'nin kurulması C) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulması D) Milis çetelerinin oluşturulması E) Teali İslam Cemiyeti'nin kurulması

I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster