Soru:

ers Defteri I denimhocam ViDEO 12 9. Hazariar (630 - 968) • Hazar, kelime manası olarak barış ve güven" demektir. Museviliği kab

ers Defteri
I denimhocam ViDEO 12
9. Hazariar (630 - 968)
• Hazar, kelime manası olarak barış ve güven" demektir.
Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devletidir.
Kürk Yolu'nu kullanarak zenginleşmişlerdir.
. Emevilerie mücadele ederek Maveraūnnehir'in İslamlaş-
masını bir süreliğine engellemişlerdir.
NOT
TARİH
TEST
asında itil
unlar; ön-
llar, Lom-
rupa içle-
m itibaren
un başla-
3. Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşlarının sonucunda önem-
li oranda toprak kaybeden Osmanlı Devleti'nde yönetim, bu
savaşlar sonucu şehit olan ve muhacir durumuna düşenlerin
çocuklarına askeri okullara girişte öncelik tanımıştır. Bu ço-
cukların Mekteb-i Sultanî, Darüleytam, Darülmuallimin ve
Darülmuallimat gibi okullara yönlendirilmeleri sağlanmıştır.
Bu bilgiler doğrultsunda Osmanlı Devleti ile ilgili;
1. sosyal politikalar izlendiği,
II askeri açıdan eski gücünden uzak olduğu,
III. savaşın yıkıcı etkilerine karşı sosyal önlemler aldığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
hangisi
Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız!
Etkinliğinin
D) I ve III
E) I, II ve III
4.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden
hangisinin Anadolu'nun tamamının işgaline zemin
hazırladığı söylenebilir?
lolo ve İstanbul Boğazları Anlaşma Devletleri

ers Defteri I denimhocam ViDEO 12 9. Hazariar (630 - 968) • Hazar, kelime manası olarak barış ve güven" demektir. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devletidir. Kürk Yolu'nu kullanarak zenginleşmişlerdir. . Emevilerie mücadele ederek Maveraūnnehir'in İslamlaş- masını bir süreliğine engellemişlerdir. NOT TARİH TEST asında itil unlar; ön- llar, Lom- rupa içle- m itibaren un başla- 3. Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşlarının sonucunda önem- li oranda toprak kaybeden Osmanlı Devleti'nde yönetim, bu savaşlar sonucu şehit olan ve muhacir durumuna düşenlerin çocuklarına askeri okullara girişte öncelik tanımıştır. Bu ço- cukların Mekteb-i Sultanî, Darüleytam, Darülmuallimin ve Darülmuallimat gibi okullara yönlendirilmeleri sağlanmıştır. Bu bilgiler doğrultsunda Osmanlı Devleti ile ilgili; 1. sosyal politikalar izlendiği, II askeri açıdan eski gücünden uzak olduğu, III. savaşın yıkıcı etkilerine karşı sosyal önlemler aldığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? hangisi Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız! Etkinliğinin D) I ve III E) I, II ve III 4. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Anadolu'nun tamamının işgaline zemin hazırladığı söylenebilir? lolo ve İstanbul Boğazları Anlaşma Devletleri

I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
TUT
kintagma ve
bilincinde
deflerin ger
2 olmak ve
Maniheizm dininin kabul edilmesi, Uygurlarin hayat tar
zını değiştirmiştir.
rk Dönen
is bir top-
inkilap-
sinin Maniheizm inancinin kabul edilmesiyle ortaya
Buna göre Uygur Devleti'ndeki gelişmelerden hang

Tarih

I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler Soru Çözümü

TUT kintagma ve bilincinde deflerin ger 2 olmak ve Maniheizm dininin kabul edilmesi, Uygurlarin hayat tar zını değiştirmiştir. rk Dönen is bir top- inkilap- sinin Maniheizm inancinin kabul edilmesiyle ortaya Buna göre Uygur Devleti'ndeki gelişmelerden hangi çıktığı söylenemez:) A) Mimari eserlerin yapılması Ocenin, hanedanın ortak may sayılması c) Kültürel alanda gelimelerin yaşanması D) Çin ile kültürel etkileşimin olmas E) Şehirlerin kurulması B) Coğrafya dersinde bolo him, Türkiye Haritası bitki örtüs bölgesinite tir. Ardından ogrenciler bitki örtono bölgelerin mitir 5. 12 1. Dünya Savaşı'nın özel nedenleri şunlardır: Japonya'nın Uzak Doğu'da sömürgeler elde etmek istemesi Fransa'nın Sedan Savaşı'nda, Almanya'ya kaptırdığı kömür yatakları açısından zengin olan Alsace Lorrain Bölgesi'ni (Alsas Loren) geri almak istemesi Avusturya-Macaristan'ın kendisi için tehlike olarak gör- düğü Sırbistan'ı ortadan kaldırıp Doğu'ya doğru geniş- lemek ve Rusya'yı Balkanlar'dan uzaklaştırmak istemesi Rusya'nın Balkanlar'daki bütün Slavları kendi idare- sinde birleştirme isteği (Panislavizm politikası) ve si- cak denizlere ulaşma amacı Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini tamamlaması ve sömürgecilik rekabetine katılmalari İngiltere ve Almanya arasındaki siyasal ve ekonomik rekabet İtalya'nın Akdeniz ve çevresinde yeni sömürgeler ele geçirmek istemesi Buna göre, og da gösterdiği A) B I v o Buna göre I.Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan özel nedenlerin; milliyetçilik akimi, V the ham madde ve pazar arayışı, III. silahlanma yarışı genel nedenlerinden hangilerinin sonucu olduğu söylenebilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A *(03- 17 SONUÇ YAYINLARI