Soru:

5. feransı'nda Osmanlı Devleti topraklarının paylaşımı en 1. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Barış Kon- önemli konu olmas

5.
feransı'nda Osmanlı Devleti topraklarının paylaşımı en
1. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Barış Kon-
önemli konu olmasına rağmen barış antlaşması daha
7.
sonraya bırakıldı.
Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi
A) Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anado-
lu'da işgallerin başlaması
etkili olmuştur?
İtilaf Bloku'ndan ayrılması
B) Rusya'nın
C) Anadolu'da direniş cemiyetlerinin kurulması
D) Amerika Birleşik Devletleri'nin Milletler Cemiyetini
kurmak istemesi
E) Savaşı kazanan devletler arasında çıkar çatışmaları
yaşanmasi

5. feransı'nda Osmanlı Devleti topraklarının paylaşımı en 1. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Barış Kon- önemli konu olmasına rağmen barış antlaşması daha 7. sonraya bırakıldı. Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi A) Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anado- lu'da işgallerin başlaması etkili olmuştur? İtilaf Bloku'ndan ayrılması B) Rusya'nın C) Anadolu'da direniş cemiyetlerinin kurulması D) Amerika Birleşik Devletleri'nin Milletler Cemiyetini kurmak istemesi E) Savaşı kazanan devletler arasında çıkar çatışmaları yaşanmasi

I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster