Soru:

5. 7. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi Osmanlı Dev- leti ile müttefikleri arasındaki bağlantıyı kopar- mıştır. Bunun üzerine Os

5.
7.
Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi Osmanlı Dev-
leti ile müttefikleri arasındaki bağlantıyı kopar-
mıştır. Bunun üzerine Osmanlı yöneticileri zor
durumda kalarak ateşkes istemiştir. 30 Ekim
1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imza-
lamıştır. Böylece Osmanlı Devleti Birinci Dünya
Savaşı'ndan çekilmiştir.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki
maddelerinden hangisinin Rusya'nın
çıkarla-
rina da ters düştüğü söylenebilir?
"Kuva-yi N
lannı düşr
parçalane
tir. Ayrıca
yirci kala
liye. 191
yerli gay
leriyle is
nayetler
gesini s
Kuva-y
bep de
da ola
ve yet
Yukar
ilgili;
AJ Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlan-
ması için gerekli askerin dışında Osmanlı or-
dusu terhis edilecektir. Bütün savaş gemile-
rine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere
el konulacaktır.
B) Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü; Toros
tünelleri ve bütün demiryollarının denetimi
İtilaf Devletleri tarafından sağlanacaktır.
C) Boğazlar açık olacak ve İtilaf Devletlerince
işgal edilecektir.
Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyar-
bakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa
İtilaf Devletleri bu illeri işgal edebilecektir.
1. A
ve
T.
itim
yar

5. 7. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi Osmanlı Dev- leti ile müttefikleri arasındaki bağlantıyı kopar- mıştır. Bunun üzerine Osmanlı yöneticileri zor durumda kalarak ateşkes istemiştir. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imza- lamıştır. Böylece Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Rusya'nın çıkarla- rina da ters düştüğü söylenebilir? "Kuva-yi N lannı düşr parçalane tir. Ayrıca yirci kala liye. 191 yerli gay leriyle is nayetler gesini s Kuva-y bep de da ola ve yet Yukar ilgili; AJ Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlan- ması için gerekli askerin dışında Osmanlı or- dusu terhis edilecektir. Bütün savaş gemile- rine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. B) Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü; Toros tünelleri ve bütün demiryollarının denetimi İtilaf Devletleri tarafından sağlanacaktır. C) Boğazlar açık olacak ve İtilaf Devletlerince işgal edilecektir. Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyar- bakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edebilecektir. 1. A ve T. itim yar

I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster