Soru:

4. I. Dünya Savaşı devam ederken Ingiltere, Fransa, İtalya ve Çarlık Rusyası, Osmanlı topraklarının paylaşımı ile ilgili olarak

4.
I. Dünya Savaşı devam ederken Ingiltere, Fransa, İtalya
ve Çarlık Rusyası, Osmanlı topraklarının paylaşımı ile ilgili
olarak aralarında gizli antlaşmalar yapmışlardır.
Bu antlaşmalar, aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle
ilk kez dünya kamuoyuna duyurulmuştur?
A
ABD'nin I. Dünya Savaşı'na girmesiyle
Bİtalya'nın İtilaf Bloğu'na katılarak taraf değiştir-
mesiyle
Rusya'nın Brest-Litowsk Antlaşması sonucunda I.
Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle
Wilson ilkelerinin yayımlanmasıyla
E) Yunanistan'ın İtilaf Bloğu'na katılmasıyla

4. I. Dünya Savaşı devam ederken Ingiltere, Fransa, İtalya ve Çarlık Rusyası, Osmanlı topraklarının paylaşımı ile ilgili olarak aralarında gizli antlaşmalar yapmışlardır. Bu antlaşmalar, aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilk kez dünya kamuoyuna duyurulmuştur? A ABD'nin I. Dünya Savaşı'na girmesiyle Bİtalya'nın İtilaf Bloğu'na katılarak taraf değiştir- mesiyle Rusya'nın Brest-Litowsk Antlaşması sonucunda I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle Wilson ilkelerinin yayımlanmasıyla E) Yunanistan'ın İtilaf Bloğu'na katılmasıyla