Soru:

15. Aşa Tür ne A) 11. Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinden sonra İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti üzerindeki yeni polit

15. Aşa
Tür
ne
A)
11. Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinden
sonra İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti üzerindeki
yeni politikalarını belirlerken ilk olarak aşağıda-
kilerden hangisini gözönünde bulundurmuşlar-
dir?
"A) Bälkän devletlerini savaşa sokmäkkougom
B) Gizli anttaşmalarda değişik yapmak
C) ABD'nin savaşa girmesini sağlamak
D) Almanya'nın Osmanlı Devleti ile irtibatını kes-
mek
E) Rus topraklarını paylaşmak
16.

15. Aşa Tür ne A) 11. Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinden sonra İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti üzerindeki yeni politikalarını belirlerken ilk olarak aşağıda- kilerden hangisini gözönünde bulundurmuşlar- dir? "A) Bälkän devletlerini savaşa sokmäkkougom B) Gizli anttaşmalarda değişik yapmak C) ABD'nin savaşa girmesini sağlamak D) Almanya'nın Osmanlı Devleti ile irtibatını kes- mek E) Rus topraklarını paylaşmak 16.

I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
B
B
B
SOSYAL BİLİMLER
1.
Bu testte sırasıyla: Tarih (1-5). Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15
ait toplam 20 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdında Sosyal Bilimler Testi için ayrılan
2
1. Eanakkale'de yaklaşık 9,5 ay süren muharebeler, her iki
Aaraf açısı

Tarih

I. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler Soru Çözümü

B B B SOSYAL BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla: Tarih (1-5). Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15 ait toplam 20 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında Sosyal Bilimler Testi için ayrılan 2 1. Eanakkale'de yaklaşık 9,5 ay süren muharebeler, her iki Aaraf açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Müttefik Devletlerin hedefine göre, Çanakkale Cephesiyle Osman- li Devleti'nin başkenti Istanbul alınacak Osmanlı Devleti savaş dışı bırakılarak Rusya'ya yardım ulaştırılabilecekti. Osmanlı Devleti bu cephede ortaya koymuş olduğu mü- cadele ile Müttefik Devletlerin hedeflerini gerçekleştirme- sini engellemiştir. Osmanlı Devleti her ne kadar I. Dünya Savaşı'nın kazananları arasında yer almasa da bu za- fer, Türk milletine öz güven ve milli şuur kazandırmıştır. Anafartalar ve Conkbayını'nda başarılarıyla destan yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak yer alacaktır. Bu bilgiye göre Çanakkale Savaşı'nın sonuçları ile il gili; 3. Os Os len ani erk kes tal tal hic ko cil ya ge lel m O g u 1. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nı kaybetmesine rağmen Çanakkale'de zafer kazanmıştır. II. Çanakkale, Mustafa Kemal'in askeri dehası ve Türk milletinin insan üstü çabasıdır. III. ingiliz ve Fransız donanmaları Rusya'ya gerekli yar- dimi gönderememiştir. IV. Çanakkale Cephesindeki başarı Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki askeri ilişkilerin artmasına ze- min sağlamıştır. 2 Plow BAHÇEŞEHIR ANADOLU VE FEN LISESI çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) I ve 11 B) III ve IV D) I, II ve IV C) I, II ve III E) NI, III ve IV