Soru:

küm leti 32. Türk Medeni Kanunu 1926 yılında İsviçre Medeni Kanu- nu örnek alınarak hazırlanmıştır. Özellikle Isviçre Medeni Kan

küm
leti
32. Türk Medeni Kanunu 1926 yılında İsviçre Medeni Kanu-
nu örnek alınarak hazırlanmıştır. Özellikle Isviçre Medeni
Kanunu'nun örnek alınmasının sebebi en son çıkan ve
en gelişmiş çağdaş kanunlar olmasıdır. Medeni Kanun
ile kadınlar sosyal hayatta daha fazla haklar kazanmıştır.
Boşanma, mirastan pay alma, meslek edinme gibi pek
çok hakka sahip olmuşlardır. Medeni Kanun'un kabulü
ile kadınlara sağlanan haklar yasal güvence altına alın-
mıştır.
Medeni Kanun ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kadınlara verilen siyasi haklar ile yönetime katılma-
Tarı sağlanmıştır.
B) Sosyal hayatta kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
CL Kadınlara sağlanan haklar yasal güvence altına alın-
mıştır.
D) Kadınlara ekonomik alanda da haklar tanınmıştır.
E) Yeni Türk Devleti çağın gereklerine uygun kanunları
uygulamak istemiştir.
Diğer sayfaya geçiniz.

küm leti 32. Türk Medeni Kanunu 1926 yılında İsviçre Medeni Kanu- nu örnek alınarak hazırlanmıştır. Özellikle Isviçre Medeni Kanunu'nun örnek alınmasının sebebi en son çıkan ve en gelişmiş çağdaş kanunlar olmasıdır. Medeni Kanun ile kadınlar sosyal hayatta daha fazla haklar kazanmıştır. Boşanma, mirastan pay alma, meslek edinme gibi pek çok hakka sahip olmuşlardır. Medeni Kanun'un kabulü ile kadınlara sağlanan haklar yasal güvence altına alın- mıştır. Medeni Kanun ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıda- kilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kadınlara verilen siyasi haklar ile yönetime katılma- Tarı sağlanmıştır. B) Sosyal hayatta kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. CL Kadınlara sağlanan haklar yasal güvence altına alın- mıştır. D) Kadınlara ekonomik alanda da haklar tanınmıştır. E) Yeni Türk Devleti çağın gereklerine uygun kanunları uygulamak istemiştir. Diğer sayfaya geçiniz.

Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster