Soru:

HUU Ndliun E) Erkân-ı Harbiye Umum Vekâletinin kaldırılması Hakkında Kanun nğına öne- ğına emelle üzere 8. Imış- 17 Şubat 1926'd

HUU Ndliun
E) Erkân-ı Harbiye Umum Vekâletinin kaldırılması Hakkında
Kanun
nğına
öne-
ğına
emelle
üzere
8.
Imış-
17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun, hangi devletin
Medeni Kanunu'ndan uyarlanmıştır?
A) Fransa
B) Belçika
C) İtalya
D) İsviçre
como E) Ingiltere
151

HUU Ndliun E) Erkân-ı Harbiye Umum Vekâletinin kaldırılması Hakkında Kanun nğına öne- ğına emelle üzere 8. Imış- 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun, hangi devletin Medeni Kanunu'ndan uyarlanmıştır? A) Fransa B) Belçika C) İtalya D) İsviçre como E) Ingiltere 151

Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
TEMEL
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
B
4.
. Bu testte sırasıyla Tarih (1-5). Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15).
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) ile ilgili toplam 20 soru vardır.
• Cevaplarınızı, cevap kagıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretl

Tarih

Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soru Çözümü

TEMEL SOSYAL BİLİMLER TESTİ B 4. . Bu testte sırasıyla Tarih (1-5). Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) ile ilgili toplam 20 soru vardır. • Cevaplarınızı, cevap kagıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz, ilk Türk devlet tı olma sisten re ka sind raki ba 1. Durum 11 Durum !! BI Osmanlı Devleti'nde şer'i (dini) ve örfi (geleneksel) hukuk kurallarına dayanan bir hukuk sistemi oluş- turulmuştu. Ülkede hem Müslümanlar hem de gay- rimüslimler yaşamaktaydı. Müslümanlar İslam huku- kuna, gayrimüslimler ise sosyal düzenlerinde kendi dini hukuklarına bağlıydılar. Aynca ülkedeki yaban- cilara da kapitülasyonlarla hukuki bir ayrıcalık tanin- mıştı. Tüm bu farklı hukuk sistemlerinin aynı anda geçerli olması ülkedeki hukuk birliğini bozuyordu. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk alanında birliği sağlayı- ci adımlar atmayı hedeflemişti. Bu hedef doğrultu- sunda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin hukuk sistem- leri incelendi ve bazıları Türk milletinin yapısına en uygun hâle getirilerek hukuk alanında yeni düzen- lemeler yapıldı. 1926'da kabul edilen Medeni Ka- nun ile din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kanun önün- de eşitlik getirildi. İki durum birlikte değerlendirildiğinde, Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk alanındaki uygulamaları birbirinden farklıdır. II. Türkiye Cumhuriyeti milli ve üniter bir devlet anlayışını benimsemiştir. Turkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarını çağın ihtiyaçlarına göre düzenlemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız III tve II D) I ve III E). Il ve IN O haun 3. Yasemin Öğretmen: Un dorinda ya-