Soru:

Evi.pdf - Adobe Acrobat Pro DC (32-bit) ha Pencere Yardım AYT Toder Edebiyat ... * 11 / 12 33. Türk Medeni Kanunu 1926 yılında İ

Evi.pdf - Adobe Acrobat Pro DC (32-bit)
ha Pencere Yardım
AYT Toder Edebiyat ... *
11 / 12
33. Türk Medeni Kanunu 1926 yılında İsviçre Medeni Kanu-
nu örnek alınarak hazırlanmıştır. Özellikle İsviçre Medeni
Kanunu'nun örnek alınmasının sebebi en son çıkan ve
en gelişmiş çağdaş kanunlar olmasıdır. Medeni Kanun
ile kadınlar sosyal hayatta daha fazla haklar kazanmıştır.
Boşanma, mirastan pay alma, meslek edinme gibi pek
çok hakka sahip olmuşlardır. Medeni Kanun'un kabulü
ile kadınlara sağlanan haklar yasal güvence altına alın-
mıştır.
Medeni Kanun ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kadınlara verilen siyasi haklar ile yönetime katılma-
ları sağlanmıştır.
B) Sosyal hayatta kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
C) Kadınlara sağlanan haklar yasal güvence altına alın-
mıştır.
D) Kadınlara ekonomik alanda da haklar tanınmıştır.
E) Yeni Türk Devleti çağın gereklerine uygun kanunları
uygulamak istemiştir.
36.

Evi.pdf - Adobe Acrobat Pro DC (32-bit) ha Pencere Yardım AYT Toder Edebiyat ... * 11 / 12 33. Türk Medeni Kanunu 1926 yılında İsviçre Medeni Kanu- nu örnek alınarak hazırlanmıştır. Özellikle İsviçre Medeni Kanunu'nun örnek alınmasının sebebi en son çıkan ve en gelişmiş çağdaş kanunlar olmasıdır. Medeni Kanun ile kadınlar sosyal hayatta daha fazla haklar kazanmıştır. Boşanma, mirastan pay alma, meslek edinme gibi pek çok hakka sahip olmuşlardır. Medeni Kanun'un kabulü ile kadınlara sağlanan haklar yasal güvence altına alın- mıştır. Medeni Kanun ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıda- kilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kadınlara verilen siyasi haklar ile yönetime katılma- ları sağlanmıştır. B) Sosyal hayatta kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. C) Kadınlara sağlanan haklar yasal güvence altına alın- mıştır. D) Kadınlara ekonomik alanda da haklar tanınmıştır. E) Yeni Türk Devleti çağın gereklerine uygun kanunları uygulamak istemiştir. 36.