Soru:

Deneme - 16 5. Mustafa Kemal, 1923 yılında Bursa'da halka yaptığı bir konuşmada şöyle demiştir: "Yeni Türkiye, ne zamana ne de i

Deneme - 16
5.
Mustafa Kemal, 1923 yılında Bursa'da halka yaptığı bir
konuşmada şöyle demiştir: "Yeni Türkiye, ne zamana ne
de ihtiyaca uymayan Mecelle'nin hükümlerine bağlı kala:
maz. En uygar uluslar derecesinde hukuk kurallarımızı da
iyileştireceğiz. Yüz sene, beş yüz sene, bin sene evvel
yaşayan bir toplum için yapılan yasalarla bugünkü toplu
mu yönetmeye kalkışmak gaflettir, cehalettir."
Buna göre, Yeni Türk Devleti aşağıda verilen hangi
inkılabı yapmıştır?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Boğazlar Komisyonunun kaldırılması
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
D) Medeni Kanun'un çıkarılması
E) Çok partili hayata geçilmesi

Deneme - 16 5. Mustafa Kemal, 1923 yılında Bursa'da halka yaptığı bir konuşmada şöyle demiştir: "Yeni Türkiye, ne zamana ne de ihtiyaca uymayan Mecelle'nin hükümlerine bağlı kala: maz. En uygar uluslar derecesinde hukuk kurallarımızı da iyileştireceğiz. Yüz sene, beş yüz sene, bin sene evvel yaşayan bir toplum için yapılan yasalarla bugünkü toplu mu yönetmeye kalkışmak gaflettir, cehalettir." Buna göre, Yeni Türk Devleti aşağıda verilen hangi inkılabı yapmıştır? A) Kapitülasyonların kaldırılması B) Boğazlar Komisyonunun kaldırılması C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması D) Medeni Kanun'un çıkarılması E) Çok partili hayata geçilmesi

Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster