Soru:

A Sosyal Bilimler 5. Osmanlı Devleti'nde şer'i (dini) ve örfi (geleneksel) hukuk kurallarına dayanan bir hukuk sistemi oluşturul

A
Sosyal Bilimler
5. Osmanlı Devleti'nde şer'i (dini) ve örfi (geleneksel) hukuk
kurallarına dayanan bir hukuk sistemi oluşturulmuştu.
Müslümanlar İslam hukukuna, gayrimüslimler ise sosyal
düzenlerinde kendi dinî hukuklarına bağlıydılar. Ayrıca ül-
kedeki yabancılara da kapitülasyonlarla hukuki bir ayrıca-
lik tanınmıştı. Tüm bu farklı hukuk sistemlerinin aynı anda
geçerli olması ülkedeki hukuk birliğini bozmaktaydı.
Osmanlı'da görülen bu sorun Cumhuriyet Dönemi'nde-
ki hangi düzenleme ile çozüme kavuşturulmuştur?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
B) Hardnkılabı ile ilgili kanun çıkarılması
C) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması
5) Turk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
MIRAY YAYINLARI
6.
Gediz/ Nehri, Anadolu'dan Ege Denizi'ne dökülen Büyük
Menderes Nehri'nden sonra ikinci büyük akarsudur.
8.

A Sosyal Bilimler 5. Osmanlı Devleti'nde şer'i (dini) ve örfi (geleneksel) hukuk kurallarına dayanan bir hukuk sistemi oluşturulmuştu. Müslümanlar İslam hukukuna, gayrimüslimler ise sosyal düzenlerinde kendi dinî hukuklarına bağlıydılar. Ayrıca ül- kedeki yabancılara da kapitülasyonlarla hukuki bir ayrıca- lik tanınmıştı. Tüm bu farklı hukuk sistemlerinin aynı anda geçerli olması ülkedeki hukuk birliğini bozmaktaydı. Osmanlı'da görülen bu sorun Cumhuriyet Dönemi'nde- ki hangi düzenleme ile çozüme kavuşturulmuştur? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması B) Hardnkılabı ile ilgili kanun çıkarılması C) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi D) Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması 5) Turk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi MIRAY YAYINLARI 6. Gediz/ Nehri, Anadolu'dan Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nden sonra ikinci büyük akarsudur. 8.

Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster