Soru:

6. 4. Atatürk, Milli Mücadele'ye milli iradenin esas alınması ilkesiyle başlamıştır. Amasya Genelgesi'nde “Milletin bağımsızlığı

6.
4.
Atatürk, Milli Mücadele'ye milli iradenin esas alınması
ilkesiyle başlamıştır.
Amasya Genelgesi'nde “Milletin bağımsızlığını,
yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."
Erzurum Kongresi'nde “Kuva-yi Millîye'yi etkin ve
millî iradeyi egemen kılmak esastır."
Büyük Millet Meclisinin açılışında “Büyük Millet
Meclisinin üstünde bir güç yoktur.” kararları ile millî
egemenlik ilkesi vurgulanmıştır.
Buna göre Atatürk Dönemi'nde;
1. saltanatın kaldırılması,
II. cumhuriyetin ilan edilmesi,
III. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
X
inkılaplarından hangileri ülke yönetiminde millî ira-
deyi egemen kılmak amacıyla yapılmıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız II
ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
SONUÇ
YAYINLARI

6. 4. Atatürk, Milli Mücadele'ye milli iradenin esas alınması ilkesiyle başlamıştır. Amasya Genelgesi'nde “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." Erzurum Kongresi'nde “Kuva-yi Millîye'yi etkin ve millî iradeyi egemen kılmak esastır." Büyük Millet Meclisinin açılışında “Büyük Millet Meclisinin üstünde bir güç yoktur.” kararları ile millî egemenlik ilkesi vurgulanmıştır. Buna göre Atatürk Dönemi'nde; 1. saltanatın kaldırılması, II. cumhuriyetin ilan edilmesi, III. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi X inkılaplarından hangileri ülke yönetiminde millî ira- deyi egemen kılmak amacıyla yapılmıştır? A) Yalnız B) Yalnız II ve II D) I ve III E) I, II ve III SONUÇ YAYINLARI

Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster