Soru:

1. Saltanatın kaldırılması aşamasında Osmanlı hanedanı ve hilafetin durumu hakkında net bir şey söylenmemiştir. Bu durum bazı mi

1. Saltanatın kaldırılması aşamasında Osmanlı hanedanı ve
hilafetin durumu hakkında net bir şey söylenmemiştir. Bu
durum bazı milletvekillerinde rahatsızlık yaratmıştır. Erzu-
rum milletvekili Hüseyin Avni Bey, hâkimiyetin kullanımına
yönelik yeni düzenlemenin halka iyice anlatılması gerekti-
ğini savunmuştur. Sinop milletvekili Rıza Nur ise Osmanlı
Devleti'nin yıkıldığını, onun yerine milletin iktidarının geldi-
ğini ifade etmiştir.
Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan
hangisinin doğru olduğu söylenebilir?
A) İnkılapların uygulanması aşamasında fikir ayrılıkları ya-
şanmıştır.
B) Bazı inkılaplar Batı'nın tesiri altında gerçekleştirilmiştir.
C) Halk, inkılaplara çoğu zaman destek vermemiştir.
D) TBMM üyeleri çoğu zaman ortak fikirlere sahip olmuş-
lardır.
E) Halifeliğin varlığını devam ettirmesi konusunda tartış-
malar yaşanmıştır.

1. Saltanatın kaldırılması aşamasında Osmanlı hanedanı ve hilafetin durumu hakkında net bir şey söylenmemiştir. Bu durum bazı milletvekillerinde rahatsızlık yaratmıştır. Erzu- rum milletvekili Hüseyin Avni Bey, hâkimiyetin kullanımına yönelik yeni düzenlemenin halka iyice anlatılması gerekti- ğini savunmuştur. Sinop milletvekili Rıza Nur ise Osmanlı Devleti'nin yıkıldığını, onun yerine milletin iktidarının geldi- ğini ifade etmiştir. Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir? A) İnkılapların uygulanması aşamasında fikir ayrılıkları ya- şanmıştır. B) Bazı inkılaplar Batı'nın tesiri altında gerçekleştirilmiştir. C) Halk, inkılaplara çoğu zaman destek vermemiştir. D) TBMM üyeleri çoğu zaman ortak fikirlere sahip olmuş- lardır. E) Halifeliğin varlığını devam ettirmesi konusunda tartış- malar yaşanmıştır.