Soru:

. Hz. Muhammed'in ölümünden sonra Medine'de kurduğu dev- letin yöneticisi olan kişilere halife denilmiştir. Dört Halife Döne- mi

.
Hz. Muhammed'in ölümünden sonra Medine'de kurduğu dev-
letin yöneticisi olan kişilere halife denilmiştir. Dört Halife Döne-
mi'nden sonra başa geçen halifeler hem dini hem de siyasi ola-
rak Müslümanların tamamı tarafından benimsenmemişlerdir.
Bu bilgiye göre;
I. Emevilerin, mevali politikasına karşı tepki oluşması,
II. teşkilatlanmaya öncelik verilmesi,
III. farklı coğrafyalarda aynı anda üç farklı halifenin olması
durumlarından hangileri yukarıdaki bilgiyi kanıtlar nitelik-
tedir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

. Hz. Muhammed'in ölümünden sonra Medine'de kurduğu dev- letin yöneticisi olan kişilere halife denilmiştir. Dört Halife Döne- mi'nden sonra başa geçen halifeler hem dini hem de siyasi ola- rak Müslümanların tamamı tarafından benimsenmemişlerdir. Bu bilgiye göre; I. Emevilerin, mevali politikasına karşı tepki oluşması, II. teşkilatlanmaya öncelik verilmesi, III. farklı coğrafyalarda aynı anda üç farklı halifenin olması durumlarından hangileri yukarıdaki bilgiyi kanıtlar nitelik- tedir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III