Soru:

Emeviler Dönemi'nde Araplar diğer Müslüman uluslardan üstün görülmüş, Arap olmayan diğer Müslümanlara azat edilmiş köle muameles

Emeviler Dönemi'nde Araplar diğer Müslüman uluslardan
üstün görülmüş, Arap olmayan diğer Müslümanlara azat
edilmiş köle muamelesi yapılarak devlet ve ordu
yönetiminde görev verilmemiştir.
Bu bilgilerden hareketle;
1. İslam Devleti Arap Devleti'ne dönüşmüştür.
II. Arap milliyetçiliğine dayalı bir politika izlenmiştir.
III. Seçimle belirlenen halifelik saltanat haline gelmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Emeviler Dönemi'nde Araplar diğer Müslüman uluslardan üstün görülmüş, Arap olmayan diğer Müslümanlara azat edilmiş köle muamelesi yapılarak devlet ve ordu yönetiminde görev verilmemiştir. Bu bilgilerden hareketle; 1. İslam Devleti Arap Devleti'ne dönüşmüştür. II. Arap milliyetçiliğine dayalı bir politika izlenmiştir. III. Seçimle belirlenen halifelik saltanat haline gelmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III