Soru:

8. Emevilerin İspanya'da "lâ gâlibe illallâh” yani "Al- lah'tan başka üstün olan yoktur." ifadesini nakşettikleri mimari yapı aş

8.
Emevilerin İspanya'da "lâ gâlibe illallâh” yani "Al-
lah'tan başka üstün olan yoktur."
ifadesini nakşettikleri mimari yapı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Balkuvara Sarayi
BY Solerno Medresesi
El Hamra Sarayı
Kurtuba Camisi
E) El Ezher Camisi

8. Emevilerin İspanya'da "lâ gâlibe illallâh” yani "Al- lah'tan başka üstün olan yoktur." ifadesini nakşettikleri mimari yapı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Balkuvara Sarayi BY Solerno Medresesi El Hamra Sarayı Kurtuba Camisi E) El Ezher Camisi

Emeviler Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster