Soru:

5. Muaviye, siyasi birliği sağladıktan sonra Emevi orduları; Kabil, Buhara, Sicistan, Nesef ve Baykent gibi yerleri ele geçirmiş

5. Muaviye, siyasi birliği sağladıktan sonra Emevi orduları; Kabil,
Buhara, Sicistan, Nesef ve Baykent gibi yerleri ele geçirmiş ve
OPR büyük ganimetler elde etmiştir.
1 Buna göre Muaviye Dönemi'nde,
1. egemenlik alanı,
11. devlet gelirleri,
III. hazine giderleri
unsurlarından hangilerinde artış yaşandığı savunulabilir?
A) Yalnız 11
B) Yalnız III
C) I ve 11
D) I ve III
E) II ve III

5. Muaviye, siyasi birliği sağladıktan sonra Emevi orduları; Kabil, Buhara, Sicistan, Nesef ve Baykent gibi yerleri ele geçirmiş ve OPR büyük ganimetler elde etmiştir. 1 Buna göre Muaviye Dönemi'nde, 1. egemenlik alanı, 11. devlet gelirleri, III. hazine giderleri unsurlarından hangilerinde artış yaşandığı savunulabilir? A) Yalnız 11 B) Yalnız III C) I ve 11 D) I ve III E) II ve III

Emeviler Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster