Soru:

11. Müslümanların Avrupa'da ilerleyişinin durması açısından dönüm noktası olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Kadiks Savaş

11.
Müslümanların Avrupa'da ilerleyişinin durması açısından dönüm
noktası olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadiks Savaşı
O B) Puvatya Savaşı
OC) Nihavend Savaşı
OD) Celula Savaşı
O E) Kadisiye Savaşı

11. Müslümanların Avrupa'da ilerleyişinin durması açısından dönüm noktası olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Kadiks Savaşı O B) Puvatya Savaşı OC) Nihavend Savaşı OD) Celula Savaşı O E) Kadisiye Savaşı

Emeviler Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster