Soru:

1 5. Temelleri Karahanlı ve Gazneli devletleri dö- nemlerinde atılan ve Selçuklular Dönemi'nde gelişen Türk-İslam kültürünün olu

1
5. Temelleri Karahanlı ve Gazneli devletleri dö-
nemlerinde atılan ve Selçuklular Dönemi'nde
gelişen Türk-İslam kültürünün oluşmasında;
TT
I. eski Türk töresi,
II. Abbasilere ait uygulamalar,
III. İran kültürü
unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söyle-
nebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnızı II
C) Yalnız III
D) I ve 11
E) I, II ve III

1 5. Temelleri Karahanlı ve Gazneli devletleri dö- nemlerinde atılan ve Selçuklular Dönemi'nde gelişen Türk-İslam kültürünün oluşmasında; TT I. eski Türk töresi, II. Abbasilere ait uygulamalar, III. İran kültürü unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söyle- nebilir? A) Yalnız! B) Yalnızı II C) Yalnız III D) I ve 11 E) I, II ve III

Emeviler Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster