Soru:

yasal olarak almak zorunda olmayan 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan l- 1. Türkiye I. İktisat

yasal olarak almak zorunda olmayan
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan l-
1.
Türkiye I. İktisat Kongresi'nde, “Ekonominin her alanında
bağımsızlığın korunması" bir ilke olarak kabul edilmiştir.
Buna göre Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi bu ka-
rari destekleyici politikalar ve uygulamalar arasında
sayılamaz?
A) Yurt içi ham madde üretimine dayalı sanayi dallarının
kurulması
B) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
C) Kapitülasyonların kaldırılması
Varlık vergisinin kabul edilmesi
E) Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılması

yasal olarak almak zorunda olmayan 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan l- 1. Türkiye I. İktisat Kongresi'nde, “Ekonominin her alanında bağımsızlığın korunması" bir ilke olarak kabul edilmiştir. Buna göre Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi bu ka- rari destekleyici politikalar ve uygulamalar arasında sayılamaz? A) Yurt içi ham madde üretimine dayalı sanayi dallarının kurulması B) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması C) Kapitülasyonların kaldırılması Varlık vergisinin kabul edilmesi E) Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılması

Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster