Soru:

Türk kadını bu haklarını hangi sırayla elde etmiş. tir? ALHO D) INI, B) 1, HT, 11 CH, 1,111 E) WI, 11, 1 8. 1927 - 1939 tarihler

Türk kadını bu haklarını hangi sırayla elde etmiş.
tir?
ALHO
D) INI,
B) 1, HT, 11
CH, 1,111
E) WI, 11, 1
8.
1927 - 1939 tarihleri arasında tarımın milli gelir içeri-
sindeki payı giderek azalmıştır.
Bu durumun,
Tsareytleşmenin hız kazanması,
II. yabancı işletmelerin millileştirilmesi,
25 y
III. devletin ekonomideki payının azalması
gelişmelerinden hangilerine bağlı olarak gerçek-
leştigt söylenemez
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve 11
D) I ve III
E) II ve III
karekök
w
ilmesinin asağıdak lerden hangisi-

Türk kadını bu haklarını hangi sırayla elde etmiş. tir? ALHO D) INI, B) 1, HT, 11 CH, 1,111 E) WI, 11, 1 8. 1927 - 1939 tarihleri arasında tarımın milli gelir içeri- sindeki payı giderek azalmıştır. Bu durumun, Tsareytleşmenin hız kazanması, II. yabancı işletmelerin millileştirilmesi, 25 y III. devletin ekonomideki payının azalması gelişmelerinden hangilerine bağlı olarak gerçek- leştigt söylenemez A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve 11 D) I ve III E) II ve III karekök w ilmesinin asağıdak lerden hangisi-

Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster