Soru:

A SOSYAL BİLİMLER 8 5. Mustafa Kemal Atatürk; "Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah bir kere

A
SOSYAL BİLİMLER
8
5. Mustafa Kemal Atatürk; "Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle
bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah bir kere hür olsak da şu deniz-
de bir yüzsek diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazandık."
demiştir.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Mustafa Kemal
Atatürk'ün kullanmış olduğu bu ifade ile ilgili olduğu savu-
nulabilir?
A) Birinci Beş Yillik Kalkınma Planı'nın hazırlanması
B) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
C) Erkân- Harbiye Vekâletinin kaldırılması
D) Türkiye'nin Sadabat Paktı'na katılması
E) Cumhuriyetin ilan edilmesi
6. Türkiye'de nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken 2020 yı-
linda binde 5,5 civarında gerçekleşmiştir. Bu iki yılda Türkiye'nin
net góc hızında önemli bir değişme olmamıştır.
Bu bilgilere göre Türkiye'de verilen yıllar arasında;
I. nüfus miktar,
II. doğum orani,
III. genç nüfus oranı,
N. aritmetik nüfus yoğukluğu
özelliklerinden hangiyerinin azaldığı söylenebilir?
✓
. V
nul
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV

A SOSYAL BİLİMLER 8 5. Mustafa Kemal Atatürk; "Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah bir kere hür olsak da şu deniz- de bir yüzsek diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazandık." demiştir. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün kullanmış olduğu bu ifade ile ilgili olduğu savu- nulabilir? A) Birinci Beş Yillik Kalkınma Planı'nın hazırlanması B) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi C) Erkân- Harbiye Vekâletinin kaldırılması D) Türkiye'nin Sadabat Paktı'na katılması E) Cumhuriyetin ilan edilmesi 6. Türkiye'de nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken 2020 yı- linda binde 5,5 civarında gerçekleşmiştir. Bu iki yılda Türkiye'nin net góc hızında önemli bir değişme olmamıştır. Bu bilgilere göre Türkiye'de verilen yıllar arasında; I. nüfus miktar, II. doğum orani, III. genç nüfus oranı, N. aritmetik nüfus yoğukluğu özelliklerinden hangiyerinin azaldığı söylenebilir? ✓ . V nul A) I ve II B) I ve III C) I ve IV

Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster