Soru:

A F1 / DENEME-2 A 1 10. 1929'da Amerika'da başlayan ekonomik bunalım kısa bir süre sonra Avrupa'ya sıçramış ve sonrasında bütün

A
F1 / DENEME-2
A
1
10.
1929'da Amerika'da başlayan ekonomik bunalım kısa bir
süre sonra Avrupa'ya sıçramış ve sonrasında bütün dün-
yayı etkisi altına almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik
Bunalımı'nın Türkiye'ye olan etkilerinden biridir?
A) İzmir İktisat Kongresinin toplanması
B) Yatırımların devletçilik ilkesiyle yapılması
C) Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi
D) Türk deniz ticaret filosunun kurulması
E) Zirai ilaçların gümrük vergilerinin kaldırılması
go

A F1 / DENEME-2 A 1 10. 1929'da Amerika'da başlayan ekonomik bunalım kısa bir süre sonra Avrupa'ya sıçramış ve sonrasında bütün dün- yayı etkisi altına almıştır. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın Türkiye'ye olan etkilerinden biridir? A) İzmir İktisat Kongresinin toplanması B) Yatırımların devletçilik ilkesiyle yapılması C) Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi D) Türk deniz ticaret filosunun kurulması E) Zirai ilaçların gümrük vergilerinin kaldırılması go

Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster