Soru:

5. Atatürk, Osmanlı Devleti'nde kullanılan standartları kök- ten değiştirme amacıyla çağdaşımız olan medeni Avrupa memleketleri

5. Atatürk, Osmanlı Devleti'nde kullanılan standartları kök-
ten değiştirme amacıyla çağdaşımız olan medeni Avrupa
memleketleri ile kuracağımız her türlü ve bilhassa da ikti-
sadi ve ticari alandaki münasebetlerimizi düzenlemeyi ve
bu sayede batı ile entegrasyonumuzu sağlamayı amaçlı-
yordu.
Buna göre Türk toplumunun batılı toplumlarla ilişkile-
rinin kolaylaşmasında;
1. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi,
II. hafta tatilinin cuma gününden pazara alınması,
III. arşın ve endaze yerine metre biriminin kullanılması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
is
C) I ve III
A) Yalnız!
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III

5. Atatürk, Osmanlı Devleti'nde kullanılan standartları kök- ten değiştirme amacıyla çağdaşımız olan medeni Avrupa memleketleri ile kuracağımız her türlü ve bilhassa da ikti- sadi ve ticari alandaki münasebetlerimizi düzenlemeyi ve bu sayede batı ile entegrasyonumuzu sağlamayı amaçlı- yordu. Buna göre Türk toplumunun batılı toplumlarla ilişkile- rinin kolaylaşmasında; 1. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi, II. hafta tatilinin cuma gününden pazara alınması, III. arşın ve endaze yerine metre biriminin kullanılması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? is C) I ve III A) Yalnız! D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III