Soru:

5. 7. Cumhuriyetçilik; cumhuriyet rejimini geliştirme ve onu tüm tehditlere karşı koruma anlayışıdır. Aşağıdakilerden hangisinin

5.
7.
Cumhuriyetçilik; cumhuriyet rejimini geliştirme ve onu
tüm tehditlere karşı koruma anlayışıdır.
Aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyet rejimini
koruma ve onun sürekliliğini sağlama amacına
yönelik yapıldığı söylenemez?
A) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
B) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kendini feshetmesi
C) TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılması
D) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması
E) Savaş Bakanlığının kaldırılması

5. 7. Cumhuriyetçilik; cumhuriyet rejimini geliştirme ve onu tüm tehditlere karşı koruma anlayışıdır. Aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyet rejimini koruma ve onun sürekliliğini sağlama amacına yönelik yapıldığı söylenemez? A) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması B) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kendini feshetmesi C) TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılması D) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması E) Savaş Bakanlığının kaldırılması

Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster