Soru:

Q 1 3 Mart 1924 tarihinde eğitim ve öğretimin birleştirilmesi- ni içeren bir yasa meclis tarafından onaylandı . Aynı gün Tevhid-

Q
1
3 Mart 1924 tarihinde eğitim ve öğretimin birleştirilmesi-
ni içeren bir yasa meclis tarafından onaylandı
. Aynı gün
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu meclis kabul etti. Bu kanunla
vakıflara bağlı tüm yerli ve yabancı okullar Millî Eğitim Ba-
kanlığı'na bağlandı.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşi-
lamaz?
3
Bütün okullar devlet denetimine alındı.
B) Öğretim birliği sağlandı.
Toplumsal alanda çağdaşlaşma sağlandı.
DEğitimde eşitlik sağlandı.

Q 1 3 Mart 1924 tarihinde eğitim ve öğretimin birleştirilmesi- ni içeren bir yasa meclis tarafından onaylandı . Aynı gün Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu meclis kabul etti. Bu kanunla vakıflara bağlı tüm yerli ve yabancı okullar Millî Eğitim Ba- kanlığı'na bağlandı. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşi- lamaz? 3 Bütün okullar devlet denetimine alındı. B) Öğretim birliği sağlandı. Toplumsal alanda çağdaşlaşma sağlandı. DEğitimde eşitlik sağlandı.

Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster