Soru:

D) E) to. Atatürk'ün direktifleriyle Türkiye'ye gelen İsviçreli Profesör Albert Malche'nin hazırladığı rapor doçede tusunda 1933

D)
E)
to. Atatürk'ün direktifleriyle Türkiye'ye gelen İsviçreli
Profesör Albert Malche'nin hazırladığı rapor doçede
tusunda 1933 yılında Üniversite Reformu gerçekleş-
tirilmiştir. Bu rapora göre yabancı dil bilgisi yetersiz
olan öğretim görevlileri kadrodan uzaklaştırılmış ve
fen derslerine ağırlık verilmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
2.
A) Kültürel değişime ortam hazırlanmıştır.
B) Ulusal kültür ön planda tutulmuştur.
C) Aydın sınıfın gelişmesine ortam hazırlanmıştır.
Đ) Bilim teknik alanda dışarıya olan bağımlılık azal-
tılmak istenmiştir.
E) Yabancı dil bilmenin önemi artırılmıştır.

D) E) to. Atatürk'ün direktifleriyle Türkiye'ye gelen İsviçreli Profesör Albert Malche'nin hazırladığı rapor doçede tusunda 1933 yılında Üniversite Reformu gerçekleş- tirilmiştir. Bu rapora göre yabancı dil bilgisi yetersiz olan öğretim görevlileri kadrodan uzaklaştırılmış ve fen derslerine ağırlık verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? 2. A) Kültürel değişime ortam hazırlanmıştır. B) Ulusal kültür ön planda tutulmuştur. C) Aydın sınıfın gelişmesine ortam hazırlanmıştır. Đ) Bilim teknik alanda dışarıya olan bağımlılık azal- tılmak istenmiştir. E) Yabancı dil bilmenin önemi artırılmıştır.