Soru:

9. Yeni Türk Devleti'nde; tekke ve tarikatların kapatılması, yabancı okulların devlet denetimi altına alınması, INI. medreseleri

9.
Yeni Türk Devleti'nde;
tekke ve tarikatların kapatılması,
yabancı okulların devlet denetimi altına alınması,
INI. medreselerin kapatılması
devrimlerinden hangilerinin din ve inanç eğitimi-
nin modern okullarda verilmesine ortam hazırla-
dığı söylenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I II ve III

9. Yeni Türk Devleti'nde; tekke ve tarikatların kapatılması, yabancı okulların devlet denetimi altına alınması, INI. medreselerin kapatılması devrimlerinden hangilerinin din ve inanç eğitimi- nin modern okullarda verilmesine ortam hazırla- dığı söylenebilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve III E) I II ve III

Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Değişimler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster